Artiscent

ศิลปะแห่งกลิ่น… ความงามจากธรรมชาติ

                artiscent...เกิดจากความตระหนักในคุณค่าของสารอินทรีย์ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ปลอดภัย โดยนำมาผสานกับภูมิปัญญาอันล้ำลึกของตำรับเครื่องประทินความงามของชาวเอเชียโบราณที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยเน้นความสำคัญ ในทุกกระบวนการผลิตด้วยความใส่ใจ

นับตั้งแต่...การเลือกสรรวัตถุดิบจากแหล่งต้นกำเนิดที่ดีที่สุดในทุกมุมโลก ด้วยระบบ Contact farming เราจึงสามารถควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวรวมถึงวิธีการสกัดแบบดั้งเดิม ที่จะช่วยคงคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า...

 

น้ำมันงาและน้ำมันรำข้าวออร์แกนิค คือ ส่วนผสมหลักต้นตำรับ ที่เราสกัดน้ำมันงาและน้ำมันรำข้าว ด้วยวิธีหีบเย็น โดยใช้น้ำมันจากการหีบครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งแม้จะได้น้ำมันออกมาเพียงน้อยนิด แต่ก็เปี่ยมไปด้วยคุณค่าอันอุดมของวิตามินอี ที่ได้จากการสกัดธัญพืชอันบริสุทธิ์ นำมาผสมผสานกับสมุนไพรและพืชพันธุ์อันทรงคุณค่าจากธรรมชาติ เพื่อรังสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ความงามที่ดูแลเส้นผมและผิวพรรณ...อันบริสุทธิ์ปลอดภัยในนามอาทิเซ้นท์…

และแน่นอนที่สุดจากกระบวนการคัดสรรและกรรมวิธีการผลิตที่ผสานเอาศาสตร์ของต้นตำรับโบราณและนวัตกรรมอันล้ำยุคมาผสานกัน จึงบังเกิดกลิ่นอายแห่งพืชพันธุ์ธรรมชาติปราศจากการสังเคราะห์ จึงหอมจรุงยากที่จะทำเทียมได้...

ด้วยรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์อันบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติ เรียบง่าย และสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงถึงการเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์และคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติมากกว่าการที่จะเน้นที่รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ราคาแพง แต่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์...

ด้วยความคิดที่ต้องการจะให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและได้ร่วมภูมิใจในความเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย อันมีผู้บริหารและทีมผู้ผลิตเป็นคนไทย ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพมากว่าสิบปีได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส UAE และโอมาน รวมถึงสปาและโรงแรมชั้นนำทั่วทุกมุมโลก

ด้วยผลิตภัณฑ์อันบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีและได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) อาทิเซ้นท์จึงเป็นที่หนึ่งในเครื่องสำอางจากธรรมชาติ ซึ่งจะคงคุณค่า ศิลปะแห่งกลิ่น… ความงามจากธรรมชาติ ตลอดไป

 

อาทิเซ้นท์เหมาะกับคุณ...ทุกคน....ทุกเพศ...เด็กทารก....คุณแม่....และทุกวัย...