เคล็บลับ พัฒนาตน ให้สวย มีเสน่ห์

เคล็บลับ พัฒนาตน ให้สวย มีเสน่ห์

 

            เป็นผู้หญิงในยุคนี้ สวย เพียงอย่างเดียวคงยังไม่พอ แต่ต้องสร้างเสน่ห์และพัฒนาตนให้เป็นคนที่น่าค้นหา สาวๆคนไหนที่ต้องการเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง วันนี้เรา เคล็บลับ พัฒนาตน ให้สวย มีเสน่ห์ มาแนะนำค่ะ

เสน่ห์ของคนเรา คืออะไร

            คำว่า “เสน่ห์” หมายถึงลักษณะที่ทำให้คนอื่นสนใจหรือเป็นสิ่งที่ชวนให้รักให้สนใจในตัวเรา เสน่ห์ยังแบ่งออกเป็น เสน่ห์ภายใน และเสน่ห์ภายนอก ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้

            เสน่ห์ภายใน หมายถึง สภาพจิตใจที่ดีงาม มีเมตตาเสียสละ กตัญญูกตเวที มีน้ำใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อดทน อดกลั้นและมีความจริงใจ เป็นเสน่ห์ที่มีความคงทนถาวร เพราะมาจากจิตใจเมื่อมีสภาพจิตใจที่ดีก็ส่งผลถึงการแสดงออกที่ดีด้วย

            เสน่ห์ภายนอก หมายถึง เสน่ห์ที่เกิดจากความสวยงามทางร่างกายหรือบุคลิกภาพ ซึ่งอาจเป็นการปรุงแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรือการเสริมสร้างเสน่ห์ด้วยบุคลิกภาพของตนเองให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่พบเห็น

เคล็บลับ พัฒนาตน ให้สวย มีเสน่ห์

1.เสริมสร้างเสน่ห์ทางกาย

            เป็นการเสริมสร้างเสน่ห์ด้วยการแต่งกาย ให้ถูกาลเทศะและสถานที่ ควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วดูกลมกลืนลงตัวและเหมาะสมกับตัวเรา เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ บำรุงดูแลผิวพรรณให้สวยมีเสน่ห์อย่างสมดุลทั้ง เสื้อ ผ้า หน้า ผม

2. .เสริมสร้างเสน่ห์ด้านบุคลิกภาพ

            เป็นการเสริมสร้างเสน่ห์จากภาพลักษณ์ภายนอก เช่น เดินตัวตรง ยืนตัวตรงอยู่ในท่วงท่าที่สง่างามไม่ยืนกางขา นั่งตรงตรงไม่ห่อไหล่หรือนั่งกระดิกขา มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มสดใสอยู่เสมอ

3. .เสริมสร้างเสน่ห์ จากกิริยามารยาทที่ดี

            เป็นการเสริมสร้างเสน่ห์ให้ตนเอง จากลักษณะการพูด มีความชัดเจนในน้ำเสียงไม่พูดเสียงสูงเสียงต่ำ รู้จักกาลเทศะ หากต้องเจรจากับผู้ใหญ่หรือพูดคุยเรื่องสำคัญต้องรู้จักเรียบเรียงคำพูดเพื่อที่จะได้สื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน พูดด้วยท่าทางและถ้อยคำที่สุภาพ ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ฟัง

            เคล็บลับ พัฒนาตน ให้สวย มีเสน่ห์ ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก เพียงเราฝึกปฎิบัติให้เคยชินจนเป็นลักษณะนิสัย เราก็จะเป็นคนที่มีเสน่หและน่าค้นหาค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สั่งซื้อ/สอบถาม/สมัครตัวแทน 

Tel. : 02-030-9999 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
Line ID @Artiscent (ทุกวัน)

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------