3 วิธีเสริมสร้างเสน่ห์ ให้กับตัวเอง

3 วิธีเสริมสร้างเสน่ห์ ให้กับตัวเอง

 

            สำหรับผู้หญิงอาจไม่ใช่เรื่องยากที่จะดูแลผิวพรรณให้สวยใสเปล่งปลั่งด้วยการเลือกใช้ครีมบำรุง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำบัดผิว หรือเลือกทานอาหารเสริมเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบทุกหมวดหมู่ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสวยอย่างมีสุขภาพดี  และเมื่อสวยแล้วควรเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองด้วย 3 วิธีต่อไปนี้ค่ะ

1.เสริมสร้างเสน่ห์ภายในและภายนอก

            เสน่ห์ภายใน หมายถึง สภาพจิตใจที่ดีงาม มีเมตตาเสียสละ กตัญญูกตเวที มีน้ำใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อดทน อดกลั้นและมีความจริงใจ เป็นเสน่ห์ที่มีความคงทนถาวร เพราะมาจากจิตใจเมื่อมีสภาพจิตใจที่ดีก็ส่งผลถึงการแสดงออกที่ดีด้วย

เสน่ห์ภายนอก หมายถึง เสน่ห์ที่เกิดจากความสวยงามทางร่างกายหรือบุคลิกภาพ ซึ่งอาจเป็นการปรุงแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรือการเสริมสร้างเสน่ห์ด้วยบุคลิกภาพของตนเองให้เกิดความประทับใจเมื่อแรกพบของผู้ที่พบเห็น

2.เสริมสร้างเสน่ห์ด้วยการแต่งกาย

            การแต่งกาย ลักษณะการแต่งกายที่ช่วยเสริมเสน่ห์ นอกจากแต่งให้ถูกาลเทศะและสถานที่แล้ว ตำแหน่งหน้าที่การงานก็มีส่วนสำคัญ เสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องราคาแพงหรือเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น แต่ควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วดูกลมกลืนลงตัวและเหมาะสมกับตัวเรา

3.เสริมเสน่ห์ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพ

            การพัฒนาหรือเสริมสร้างบุคลิกภาพ เช่น การเดิน บุคลิกภาพลักษณะการเดินที่ช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเรา ต้องฝึกเดินตัวตรงอกผายไหล่ผึ่ง จังหวะการเดินสม่ำเสมอ ยืนตัวตรงอยู่ในท่วงท่าที่สง่างามไม่ยืนขากาง นั่งตรงตรงไม่ห่อไหล่หรือนั่งกระดิกขา

            เสน่ห์ที่เราสร้างขึ้นสามารถสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบให้กับผู้ที่พบเห็นได้ การมีเสน่ห์ทั้งภายในภายนอก เราต้องสร้างจนเกิดเป็นความเคยชิน สร้างจากการคิดดี คิดบวก มองบวก เมื่อคิดดีก็แสดงออกในทางที่ดี แต่งกายที่เหมาะสมและมีบุคลิกภาพที่ดี ถือว่ามีความสำคัญเพราะมีผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต่อการประกอบอาชีพ เพราะบ่งบอกถึงความพร้อมต่อการทำงานและพร้อมต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  สวยมีเสน่ห์ 3 วิธีนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะ

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สั่งซื้อ/สอบถาม/สมัครตัวแทน 

Tel. : 02-030-9999 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
Line ID @Artiscent (ทุกวัน)

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------